Ingrid og Odd Eirik blir med videre

Gjennom sine sommerstillinger i Birdsview har Ingrid og Odd Eirik jobbet med å utvikle selskapets app- og skyløsning. De blir nå begge med videre!

Ingrid og Odd Eirik går begge inn i sine siste år som masterstudenter ved NTNU, henholdsvis innen informatikk og datateknologi. Gjennom sommeren har de bidratt til å bygge opp selskapets softwareløsninger, og i løpet av seks uker utviklet de den første produktversjonen av Birdsviews mobilapplikasjon og backendsystem. De fikk mye ansvar fra dag én.

“Gjennom sommeren har jeg vært med å bestemme hvilke teknologier som skal brukes, utforme systemarkitekturen og implementere selve løsningen. I dag har vi et systemet som er operativt på Google Cloud, og som fungerer som en viktig brikke i Birdsviews verdiforslag. Jeg føler jeg fikk et stort ansvar fra dag én!”, forteller Odd Eirik. Han har hatt hovedansvaret for utviklingen av backendsystemet. På frontend-siden har det vært Ingrid som har styrt skuta. Sammen med selskapets designer, Olve, har hun hatt hovedansvar for den utviklede mobilapplikasjonen. Også hun har trivdes med arbeidsoppgavene og ansvaret hun har blitt tildelt; “Det har vært kjempemorsomt å jobbe i Birdsview! Man har stor påvirkningskraft, lærer mye, og det er i tillegg et veldig bra arbeidsmiljø her”.

Nå har altså begge takket ja til videre deltidsstillinger, til stor glede for resten av Birdsview-teamet!