Birdsview får støtte fra Innovasjon Norge og får med seg TrønderEnergi Nett

Vi er glade for å kunne annonsere at Birdsview mottar støtte fra Innovasjon Norge gjennom deres Kommersialiseringstilskudd. Ekstra gledelig er det at også TrønderEnergi Nett ønsker å bidra med finansiering. 

“Prosjektet vi skal igang med nå har en totalramme på 620 000 NOK. Dette skal gå med til å videreutvikle vårt produkt og forretningsmodell, og er helt avgjørende for den videre fremgangen til selskapet”, sier Olav Skogen, daglig leder i Birdsview. 

Midlene skal brukes til å kartlegge hvor godt egnet radarteknologi er til å detektere råte i trematerialer. Midlene skal også brukes til å etablere gode relasjoner til kundegruppen og samarbeidspartnere. Det er derfor ekstra gledelig at TrønderEnergi Nett ønsker å bidra inn i prosjektet.

“Vi har en veldig god relasjon til TrønderEnergi Nett. I sommer fikk vi låne kontorlokaler av dem, og de har hjulpet oss mye med sparring og tilbakemeldinger. Vi er avhengige av å ha slike fremoverlente støttespillere med på laget”, avslutter Olav.