Logo-med-mørk-og-lys-skrift-01.svg

VI GJØR DET TRYGT OG ENKELT Å VEDLIKEHOLDE VERDENS STRØMNETT

Bare i Norge eksisterer det rundt tre millioner trestolper som benyttes til distribusjon av strøm og telekommunikasjon. Disse er godt impregnert, men stolpene råtner innenfra og dette medfører at stolpenes bæreevne blir betydelig svekket. Konsekvensen er at stolpene til slutt knekker, noe som resulterer i betydelige skader på distribusjonsnettet, omfattende strømbrudd og historien viser også at slike brudd har medført tap av menneskeliv. Dagens metoder for kontroll av råte er utdaterte, konservative, subjektive og alt for upresise. Dette er noe vi i BirdsView ikke aksepterer.

BirdsView utvikler en revolusjonerende analysetjeneste for trestolper. Ved hjelp av radarteknologi og maskinlæring utvikler vi en fullstendig analysetjeneste for trestolper – som er enkel i bruk, objektiv og helt presis. Tjenesten vil være et glimrende verktøy for nett- og distribusjonsselskaper, da helt nøyaktig innsikt i stolpenes tilstand vil redusere vrakingen av stolper med fortsatt full funksjonsevne, tillate bedre planlegging av kontroll- og vedlikeholdsarbeid og ikke minst redusere risikoen kontrollørene utsettes for. Lykkes BirdsView i å utvikle denne tjenesten er vi de første som gjør dette i verden!

VERDISKAPNING
Vårt produkt vil gi verdiskapning på en rekke områder. Bla videre eller vent for å se et knippe av disse områdene.
PRESIS ANALYSE
Birdsviews tjeneste gir en helt presis analyse av råteomfang og bærestyrke til en stolpe. Dette gjør at nettselskapene med sikkerhet kan vite den nøyaktige tilstanden til sitt distribusjonsnett.
ØKT SIKKERHET
Med en helt presis analyse av trestolpene, kan nettselskapene være sikre på hvilken standard stolpene holder. Dette øker både leveringssikkerheten av strøm, men også sikkerheten for de som jobber med eller rundt disse stolpene. Vår klatrende Woodpecker vil også gjøre at kontrollørene slipper å klatre opp i stolpen ved kontroll.
EFFEKTIVT VEDLIKEHOLD
Birdsviews tjeneste gir kunden en presis vurdering av distribusjons-nettets tilstand - representert på en oversiktlig og intuitiv måte. Kunden kan enkelt hente ut en anbefaling av hvilke linjer som bør kontrolleres når, og hvor lenge de ulike linjene er forespeilet å stå uten behov for utbedringer. Dette legger tilrette for bedre planlegging og et mer effektivt vedlikeholdsarbeid.
REDUSERTE KOSTNADER
70 % av stolpene som i dag skiftes, kunne stått 10 til 40 år lenger dersom man hadde tilgang på mer presise tilstandsanalyser. Å skifte ut en stolpe kan være svært dyrt og ved å utsette denne investeringen er det penger å spare. I tillegg reduserer vi nettselskapenes analysetid, og tilrettelegger for et mer effektivt vedlikeholdsarbeid. Dette vil også ha kostnadsbesparende effekter.
Previous
Next

HVORDAN TJENESTEN FUNGERER

Montøren skanner stolpen med vår håndholdte skanner.

Rådataene fra radarskanningene prossesseres av en maskinlæringsalgoritme. Etter kort tid får montøren en visuell avbilding av råtetilstanden og en styrkeprediksjon av stolpen. Dermed kan han/hun umiddelbart gjøre en vurdering av stolpens totale tilstand. 

Skytjenesten gir en ferdig analyse av råteomfang og stolpestyrke for de kontrollerte stolpene. Vi presenterer vår vurdering av stolpene, men analytikeren står fritt til gjøre egne vurderinger av resultatene og dataene som presenteres. 

DEN HÅNDHOLDTE

 En håndholdt råteskanner

Erstatter dagens tradisjonelle kontrollmetoder. Den håndholdte skanneren plasseres inntil ønskede målepunkt og tar en rask skann av tverrsnittet. Den er ikke bare enklere i bruk enn dagens metoder, den gir også en helt nøyaktig måling av stolpepunktets faktiske tilstand – raskt, enkelt og helt presist.

KLATREREN

 En autonom råteskanner

Klatreren revolusjonerer dagens råtekontroll. Den er en klatrende råteskanner, som enkelt festes til tremasten og på egenhånd klatrer opp og ned stolpen mens den skanner. Denne teknologien muliggjør en fullstendig kontroll av hele masten – uten at kontrollørene selv trenger å klatre.

presis logo

Presis

Lokaliserer og avgjør omfanget av råte i trestolper.

rask logo

Rask

Skanner hele stolpen effektivt.

autonom logo birdsview

Autonom

Skanner stolpen uten menneskelig assistanse.
presis logo

Presis

Lokaliserer og avgjør omfanget av råte i trestolper.

rask logo

Rask

Skanner hele stolpen effektivt.

autonom logo birdsview

Autonom

Skanner stolpen uten menneskelig assistanse.

Posisjon

Innebygget GPS.

brukervennlig logo birdsview

Brukervennlig

Lett og trenger minimal opplæring.

værbestandig logo birdsview

Værbestandig

Tåler vann.

Posisjon

Innebygget GPS.

brukervennlig logo birdsview

Brukervennlig

Lett og trenger minimal opplæring.

værbestandig logo birdsview

Værbestandig

Tåler vann.

SKYTJENESTEN

Birdsviews egenutviklede skytjeneste. Det er her rådataene fra råteskannerne analyseres og omformes til en visuell oversikt over stolpenes tilstand – som enkelt kan benyttes av kontrolløren. Den tar også inn parametere som geografisk plassering, værdata, mastspesikasjoner og tidligere kontroller slik at mastenes fremtidige tilstand også kan predikeres. Dette er teknologi som åpner for en kontinuerlig og forutsigbar kontroll av trestolpenettet.

big data birdsview

Big data

For å estimere råteutvikling og restlevetiden til stolpene, benyttes maskinlæring og Big Data av både råte, vær og annen type data.

api logo birdsview

Api

Synkroniserer automatisk med eksisterende vedlikeholdssystem.

skien logo birdsview

Skyen

Lagrer dataen i skyen.

brukergrensesnitt logo birdsview

Oversiktlig

Intuitiv internettside med kart over strømnettet og tilstanden til alle stolpene.

Team

Olav.png

Olav Skogen

Daglig leder
olav@birdsview.no
+47 938 29 027

Simen.png

Simen Husøy

Teknisk leder
simen@birdsview.no
+47 950 05 288

Dino.png

Dinosshan Thiagarajah

DSP-ingeniør
dinosshan@birdsview.no
+47 938 74 866

Besse.png

Johan Besse Stamnes

Fysiker
besse@birdsview.no
+47 951 67 116

Sondre.png

Sondre Nærland

Forretningsutvikler
sondre@birdsview.no
+47 994 34 495

Olve.png

Olve Sigurd Steen

Designer
olve@birdsview.no
+47 412 95 344

Partnere

Kontakt

olav@birdsview.no

Lukk meny