Sikrer og digitaliserer fremtidens strømnett

Fremtiden er elektrisk og infrastruktur for distribusjon av elektrisitet er viktigere enn noen gang. Birdsview utvikler løsninger som muliggjør en nøyaktig kartlegging av distribusjonsnettets tilstand. Dette bidrar til et tryggere og mer effektivt vedlikehold av strømnettet.

Vår løsning

Birdsview utvikler en komplett tjeneste for deteksjon og analyse av råte i trematerialer. Ved å kombinere radarteknologi og egenutviklede algoritmer kan vi tilby en løsning som er enkel i bruk, objektiv og svært presis.

Birdsview utvikler en komplett tjeneste for deteksjon og analyse av råte i trestolper. 

Montøren skanner stolpen med vår skanner.

Montøren får raskt tilgang til analyse og visualisering av stolpen og råteomfanget.

Mer effektiv, presis og helhetlig planlegging av vedlikehold på strømnettet muliggjøres.

Hvorfor oss?

Økt sikkerhet

for alle som opererer i og rundt strømnettet.

Bedre forståelse

for tilstanden til distribusjonsnettet og hvilke tiltak som bør iverksettes.

Reduserte kostnader

som følge av utvidet restlevetid og bedre planlegging.

Økt sikkerhet

for alle som opererer i og rundt strømnettet.

Bedre forståelse

for tilstanden til distribusjonsnettet og hvilke tiltak som bør iverksettes.

Reduserte kostnader

som følge av utvidet restlevetid og bedre planlegging.

Partnere og støttespillere